Tack till våra sponsorer!

Utan våra sponsorer vore det oerhört svårt – för att inte säga omöjligt – att genomföra Hotingtravet. Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet till att ni ställer upp, många av er år från år!

Från vårt hjärta – TACK!!

Se vilka våra sponsorer är här