Styrelsen

Styrelsen för Västra Ångermanlands Travsällskap består av:

Ordförande: Sven-Olof Lindman

Vice ordförande: Veronica Borg

Sekreterare: Eva Pettersson

Ledamöter: Erika Johansson, Peter Rönnberg, Johnny Ivarsson, Björn Ericsson

Ledamotssuppleant: Fredrik Forsén, Rolf Löfstedt

Kassör: Sven-Olof Lindman

Revisorer: Aukt.  Lars Ekman  PWC Umeå


Stallchef: Veronica Borg

Banchef: Peter Rönnberg