Styrelsen

Styrelsen för Västra Ångermanlands Travsällskap består av:

Ordförande: Sven-Olof Lindman

Sekreterare: Sigbritt Texmo

Ledamöter: Veronica Borg, Erika Johansson, Peter Rönnberg, Johnny Ivarsson, Björn Ericsson

Ledamotssuppleant: Fredrik Forsén, Rolf Löfstedt

Kassör: Sven-Olof Lindman

Revisorer: Aukt.  Lars Ekman  PWC Umeå

Revisorsuppleant: Eva Pettersson

Stallchef: Veronica Borg

Banchef: Peter Rönnberg