Vil du bli medlem??

Du vil godt huske å kjøpe medlemskort og støtte Hotingtravet!

Enklest ved å svømme 50:- til 123 134 3292 eller du legger inn 50:- på bankgiroen 437-4476, Husk å merke innskuddet med navnet ditt & adresss

Som medlem har du også stemmerett på årsmøtet om det 5/7 på 18.00 Reisen på Andersnäset.