Styret

Styret i Vest Ångermanlands Travsällskap består av:

Styreleder: Sven-Olof Lindman

Sekretær: Sigbritt Texmo

Medlemmer: Veronica Borg, Erika Johansson, Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv, Johnny Ivarsson, Björn Ericsson,en

medlem Alternate: Fredrik Forsén, Rolf Löfstedt

Kasserer: Sven-Olof Lindman

Regnskapsførere: Aukt. Lars Ekman PWC Umeå

Revisorsuppleant: Eva Pettersson

Stabil leder: Veronica Borg

Banchef: Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv,Peter Rönnberg,,sv