TravSverige is in rouw!

We zijn waarschijnlijk de laatsten die over de dood van Järvsöfak schrijven. Zo ongelooflijk triest maar natuurlijk de juiste beslissing! Het voelt gewoon zo leeg…

Onze gedachten gaan naar iedereen rond de kring van "Fax", en kijkt met trots en vreugde terug op zijn bezoek aan Hotingtravet, met zwemmen en bezoekjes aan het publiek, en natuurlijk overwinning!

Onze hartelijke DANK aan Järvsöfaks en iedereen in de kring om hem heen voor het ongelooflijk leuke bezoek, je hebt je echt uitgenodigd ❤️❤️!

Wil je lid worden??

U zult eraan denken om een ​​lidmaatschapskaart te kopen en Hotingtravet te steunen!

Het gemakkelijkst door te zwaaien 50:- naar 123 134 3292 of je plaatst 50:- op overschrijving 437-4476, vergeet niet om de betaling te labelen met uw naam & adres

Als lid heb je ook stemrecht op de jaarvergadering op 5/7 bij 18.00 De drafhut op Andersnäset.

1 2 3 14